ใต้ร่มธรรมกุลเชฏโฐ
หลีกเร้นปฏิบัติ ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอก จ.บึงกาฬ

ทำจิตให้ประภัสสร 
รักษาใจให้เป็นกลาง 
รู้ซึ้งถึงความอัศจรรย์ใต้ร่มครูบาอาจารย์ 
ภายใน 7 วัน ณ สัปปายะสถาน ภูทอก 
ด้วยการขึ้นภูทอก หลีกเร้นปฏิบัติตามทางอันประเสริฐแปดอย่าง


วันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2567


ข้อมูลที่ต้องรู้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติธรรมในหลักสูตร

คลิกอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนสมัคร หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ ตามรายละเอียดการติดต่อซึ่งมีระบุอยู่ในหัวข้อ ติดต่อทีมงาน.

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการนั่งท่าขัดสมาธินานๆ ทางวัดมีเก้าอี้ให้นั่ง.