ทางทีมงานจะประกาศให้ทราบ เมื่อคอร์สครั้งสุดท้ายเปิดรับสมัครแล้ว