หลักการที่ควรรู้ทำให้ละเอียดลงไปคือ เมื่อตริตรึกไปในอารมณ์ใดๆมาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ เมื่อเข้าใจหลักการนี้ ก็สามารถเริ่มวิธีการทำจิตให้สงบจากความฟุ้งซ่านได้ โดยผูกจิตไว้ที่สติดุจผูกสัตว์ทั้ง 6 ไว้ที่เสา ไม่ให้ไปตามช่องทางของสิ่งที่มากระตุ้น รับรู้แต่ไม่ตามไป ไม่เพลินไปตามทั้งในสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ สติจะเป็นตัวแยกจิตออกจากการรับรู้ จิตไม่ใช่ความคิด ลิงกับป่าเป็นคนละอันกัน เมื่อมีสติย่อมไม่ลืมไม่เพลินไม่เผลอ ความรู้จะค่อยปรากฎขึ้นว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเรา


Time stamp

[00:00] หลักการที่ต้องเข้าใจ
[9:40] ระลึกถึงพุทโธ ฝืนธรรมชาติของจิต
[19:34] สัตว์หกชนิดที่ถูกผูกไว้อย่างดี
[38:05] ระงับลงแยกแยะได้
[49:30] ความรู้ปรากฎว่าจิตไม่ใช่ของเรา
[58:40] เชิญชวนปฏิบัติธรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา