พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกหัวขวานชื่อว่า ขทิรวนิยะ เที่ยวหากินอาหารอยู่ในป่าไม้ตะเคียน มีเพื่อนชื่อ กันทคลกะ ผู้เที่ยวหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลาง ในวันหนึ่งนกกันทคลกะมาหานกขทิรวนิยะที่ป่าไม้ตะเคียน เจ้านกขทิรวนิยะดีใจที่เพื่อนมาเยี่ยมจึงพาเพื่อนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่ง ใช้จะงอยปากเคาะต้นตะเคียนคาบตัวหนอนให้พื่อนกินอย่างอร่อย นกกันทคลกะเห็นเพื่อนส่งอาหารมาให้กิน ก็คิดอยากจะลองหากินแบบเพื่อนดูบ้าง เพื่อนจึงได้พูดห้ามเพราะนกกันทคลกะไม่เคยหากินในป่าไม้ตะเคียนที่มีแก่น แต่เจ้านกกลับไม่ฟังเสียงห้ามนั้น แล้วก็ผลุนผันไปเอาจะงอยปากเคาะต้นตะเคียนสุดแรงเกิด ทำให้งอยปากของมันหัก หัวแตกและสิ้นใจในที่สุด เหตุเพราะไม่ฟังเสียงทัดทานของคนอื่น อวดตนในสิ่งที่ตนไม่ชำนาญ

#วีรกชาดก

อ่าน “อรรถกถา วีรกชาดกว่าด้วย โทษการเอาอย่างผู้อื่น”

#กันทคลกชาดก

อ่าน “อรรถกถา กันทคลกชาดกว่าด้วย นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น”

#คิริทัตตชาดก

อ่าน “อรรถกถา คิริทัตตชาดกว่าด้วย การเอาอย่าง”

#อุปาลิสูตร

อ่าน “อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า”

#นาคสูตร

อ่าน “นาคสูตร นาคอาศัยขุนเขาผู้อาศัยศีลเจริญอริยมรรค”


Timeline
[00:37] นิทานพรรณนา “รายละเอียดกำหนดเนื้อแท้”
[04:47] วีรกชาดก ว่าด้วยโทษการเอาอย่างผู้อื่น
[17:47] กันทคลกชาดก ว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น
[33:30] คิริทัตตชาดก ว่าด้วยการเอาอย่าง
[38:57] อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า
[46:14] นาคสูตร ว่าด้วยช้าง
[53:43] ประชาสัมพันธ์งาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา”