พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เมืองพาราณสี เมื่อเติบโตขึ้นได้ไปเรียนศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์คนหนึ่ง อาจารย์นั้นมีลูกสาวแสนสวยและต้องการอยากได้ลูกเขยเป็นผู้มีศีล จึงเรียกประชุมเหล่าลูกศิษย์และประกาศให้ทราบว่า ต้องการให้ลูกแต่งงานแต่ยังขาดผ้าประดับอยู่อีกมาก ขอให้ลูกศิษย์เอาผ้าประดับมา แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีใครเห็น ส่วนผ้าที่มีคนเห็นจะไม่รับ นับตั้งแต่วันนั้นมาเหล่าศิษย์ต่างพากันนำผ้าประดับที่แอบขโมยมามอบให้อาจารย์ มีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ไม่มีผ้าอะไรมามอบให้ แต่อาจารย์กลับเลื่อมใสในตัวเขามากและยกลูกสาวให้ ด้วยเหตุว่าความลับไม่มีในโลก

#สีลวีมังสนชาดก

อ่าน “อรรถกถา สีลวีมังสชาดกว่าด้วย อานิสงส์ของศีล”

#ขันติวรรณนชาดก

อ่าน “อรรถกถา ขันติวรรณนชาดกว่าด้วย ต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก”


Timeline
[00:41] นิทานพรรณนา “คุณของศีล”
[03:32] สีลวีมังสนชาดก ว่าด้วยผู้มีศีล
[17:35] ขันติวรรณนชาดก ว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก
[35:54] สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ของศีล
[44:45] สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยธรรมที่นำความสุขมาให้
[48:05] สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยความลับไม่มีในโลก