เจริญอานาปานสติ กำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่เพลินกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในปัจจุบัน, ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว แต่เก็บไว้เป็นประสบการณ์ ปล่อยวาง ให้อภัยได้, ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง แต่วางแผนได้โดยไม่ไปยึดถือ, นี่คือการกำหนดสติอยู่กับปัจจุบัน ด้วยกำลังสติ สัมปชัญญะ เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบัน, สร้างความเคยชินใหม่ อย่างเร่งด่วน,

เพราะ เหตุแห่งความตายมีมาก, การอยู่แบบนี้มีคุณค่ามาก, แม้เพียง วันเดียวคืนเดียว, ท่านเปรียบว่า เป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ เป็นมุนี, ให้เราสามารถเห็นทางออก, ทำความเพียร, เราจะพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชได้, ไม่เกิด คือ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย.


Timeline

[00:01] อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับกาย ฝึกสติจากลมหายใจ
[08:44] ไม่บังคับกาย ไม่บังคับจิต แต่ควบคุมดุจการผูกสัตว์ทั้งหก สร้างความเคยชินไม่ไปตามการปรุงแต่ง
[24:36] เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบัน มีสติ เป็นเสาที่มั่นคง ไม่คลอนแคลน
[34:59] ปล่อยวางอดีตแต่เรียนรู้ อนาคตไม่ปรุงแต่งแต่วางแผน อยู่ด้วยสติในธรรมปัจจุบัน ทำจนปรุโปร่ง
[39:04] ทำความเพียรเสียแต่ในบัดนี้ เพราะไม่มีใครผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชได้
[44:46] มุนี ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ผู้พ้นจากมัจจุราช