Case ของท่านผู้ฟังทางบ้านที่จับได้ว่าสามีมีหญิงอื่น ได้รับความทุกข์ใจเป็นอันมากจนคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหา

พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการรับมือ และแก้ไขปัญหาโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตั้งสติ ว่าแผลอยู่ตรงไหน ใช้สติเป็นเครื่องเอกซเรย์ที่ตรวจหาหัวลูกศรว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ ใน case ของผู้ฟังทางบ้าน ที่สามีมีหญิงอื่น หัวลูกศร คือความรักที่มีต่อสามี เมื่อสามีมีหญิงอื่นจึงนำซึ่งความทุกข์มาให้
 2. ใช้ปัญญาเป็นดั่งมีดปาดลงไปที่แผล ทั้งนี้จิตต้องเป็นสมาธิ  ถอนความรักออก จนเหลือแต่เมตตา แยกความดีไม่ดี ออกจากสุขหรือทุกข์ แล้วตั้งอยู่ในกุศลธรรมเข้าใจความสุข หรือทุกข์ว่าเป็นธรรมดา
 3. ใส่ยาเพื่อรักษาแผลที่จิตใจให้หายอย่าให้ลุกลามออกมาภายนอก ด้วย ศีล สมาธิปัญญา อุเบกขา เมตตา ภาวนา และไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาอีก

สัญญาณที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใกล้บ้าแล้ว

 1. นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป
 2. กินอาหารมากขึ้น หรือเบื่ออาหาร
 3. ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย
 4. เสพสิ่งเสพติด
 5. เล่นโซเชี่ยลมากเกินไป
 6. เพ้อคลั่งอาละวาด 
 7. มีความเครียดอยู่ตลอดเวลา
 8. หวาดระแวงทุกสิ่งทุกอย่าง
 9. ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำได้ตามปกติ 
 10. เห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแว่ว
 11. ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ได้
 12. หลงลืม
 13. คิดจะฆ่าตัวตาย หรือคิดว่าคนอื่นจะมาทำร้าย

ในทางพระพุทธศาสนา คนที่ยังมีราคะ โทสะ โมหะ มีโอกาสเป็นบ้าได้ทุกคน โดยมีความวิปัลลาส 4 อย่าง ดังนี้

 1. เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
 2. เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
 3. เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาว่ามีตัวเราเป็นของเรา
 4. เห็นสิ่งที่ไม่งามอสุภะว่าเป็นของงาม

Timeline

[01:03] Case ไต่ตามทาง ท่านผู้ฟังทางบ้าน
[17:55] เครื่องเอกซเรย์ที่ตรวจหาลูกศร คือ สติ
[24:34] ความรักนำมาซึ่งความทุกข์
[40:54] พุทธภาษิตเรื่อง ผู้เห็นธรรมะเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้า
[43:08] ความเคยชินที่เป็นประโยชน์ กับ ที่ไม่เป็นประโยชน์
[43:44] สัญญาณที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใกล้บ้าแล้ว
[51:01] คนที่ยังมีราคะ โทสะ โมหะ มีโอกาสเป็นบ้าได้ทุกคน