ไต่ตามทาง 

เรื่องเล่าของคุณตาที่สมัยหนุ่มเป็นคนอารมณ์ร้อน พอแก่ตัวลงประกอบกับ อินทรีย์แก่กล้าขึ้นจากการมีกัลยาณมิตร ได้ฟังธรรมะ ทำให้เป็นคนใจเย็นลงสามารถรับมือกับสถานการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

การรักษาศีล 5 อย่างละเอียด

1.การฆ่า 

ไม่ปลงชีวิตสัตว์ทั้งหมด ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีคุณมีโทษมากหรือน้อย สัตว์ใหญ่ หรือเล็ก

2.การขโมย 

ในที่นี้ยกตัวอย่างเรื่องการค้า การซื้อขายถ้าจะให้เป็นการรักษาศีลอย่างละเอียดให้เอามีนอกมีในออก ให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และไม่มีการฮั้วกัน การโกง เป็นต้น

3.การดื่มสุรา และเมรัย

พระพุทธเจ้าให้สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 

รวมทั้งละเว้นจากการคบเพื่อนชั่ว เที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน และเล่นการพนัน เล่นหวยเล่นเบอร์

4.การประพฤติผิดในกาม  

ในที่นี้คือการไม่ทำผิดจารีตประเพณี เช่น หนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน แล้วอยู่ด้วยกันถือว่าประพฤติผิดในกาม

5.วาจา

นอกจากการไม่พูดโกหก ไม่พูดโดยมีเจตนาให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่น การพูดเพ้อเจ้อการพูดยุยงให้แตกกัน พูดคำหยาบ รวมถึงการพูดทิ่มแทงคนอื่น การพูดเสียดสี และการพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่น ถือว่าผิดศีล

ถ้าเรารักษาศีลได้ดีละเอียด นอกจากรักษาตัวเรายังช่วยรักษาผู้อื่นที่จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากตัวเรา 

การรักษาศีลให้ละเอียดเป็นพื้นฐานสู่โลกุตรธรรม


Timeline

[06:43] ไต่ตามทาง
[26:44] 1. ศีล 5 การฆ่า
[30:05] 2. ศีล 5 การขโมย
[31:19] 3. ศีล 5 การดื่มสุราและเมรัย
[38:53] 4. ศีล 5 ประพฤติผิดในกาม
[42:22] 5. ศีล 5 วาจา
[53:15] สรุป
[1:01:35] บทสรุป คือ การทำศีลให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น