เมื่อพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกพิราบ ห้อมล้อมด้วยนกพิราบบริวารจำนวนมาก พากันอาศัยอยู่ในถ้ำ มีชฎิลโกงคนหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ใกล้ที่อยู่ของนกพิราบ ฝ่ายพระโพธิสัตว์นกพิราบเห็นชฎิลผู้นั้นก็เข้าไปทำการไหว้แล้วปฏิสันถาร ในวันหนึ่ง ชาวบ้านได้ปรุงเนื้อนกพิราบถวายชฎิลโกงนั้น เขาติดใจด้วยตัณหาความอยากในรสแห่งเนื้อของนกพิราบ จึงคิดว่านกพิราบจำนวนมากมายังอาศรมบทของเรา เราจะฆ่านกพิราบเหล่านั้นเพื่อกินเนื้อ ชฎิลผู้ทรงศีลแต่กลับมีจิตคิดเบียดเบียน คิดหากลวิธีต่าง ๆ เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น เหตุเพราะกิเลสบังใจ

 #โรมชาดก #มูสิกชาดก #สันธิเภทชาดก 

อ่าน “อรรถกถา โรมชาดกว่าด้วย อาชีวกเจ้าเล่ห์”

อ่าน “อรรถกถา มูสิกชาดกว่าด้วย ผู้เอาธรรมบังหน้า”

อ่าน “อรรถกถา สันธิเภทชาดกว่าด้วย โทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด”


Timeline

[00:48] นิทานพรรณนา “ธรรมบังหน้า กิเลสตัณหาบังใจ”
[04:17] โรมชาดก ว่าด้วยอาชีวกเจ้าเล่ห์
[27:32] มูสิกชาดก ว่าด้วยผู้เอาธรรมบังหน้า
[40:12] สันธิเภทชาดก ว่าด้วยโทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด