หลังแต่งงาน เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  ความแตกต่าง ขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรมเลี้ยงดู ปัญหาพ่อผัว แม่ผัว ลูกสะใภ้ เรื่องการเงิน เศรษฐกิจ ทำให้เกิดเป็นปัญหาครอบครัว และนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุด ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้นต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย เป็นธรรมะที่นำมาใช้แก้ปัญหา ให้เรามีความอดทน อดกลั้นปรับตัวเข้าหากัน จึงจะสามารถประคับประคองชีวิตคู่ให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

วิธีการที่จะพิจารณาว่าอะไรดีไม่ดี ให้ดูที่ ประโยชน์ ประกอบด้วย ประโยชน์ใน 3 กาล คือ ประโยชน์ในเวลาปัจจุบัน ประโยชน์ในเวลาต่อมา ประโยชน์ในเวลาต่อมาต่อมาอีกและประโยชน์ใน 3 ที่ คือ ประโยชน์ที่เกิดแก่ตนเอง ประโยชน์เกิดแก่ผู้อื่น ประโยชน์ที่เกิดแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อต้องประสบกับโลกธรรม ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริง เพื่อทำความเข้าใจความจริงของโลก พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์


Timeline

[09:03] Case ไต่ตามทาง
[21:11] เถรภาษิตเรื่อง ทรงมีพระพุทธญาณหาประมาณมิได้
[29:47] case ไต่ตามทาง Case ที่ 1
[37:21] วิธีการแก้ ชีวิตมีปัญหาแบบข้างต้น ใช้ธรรมะ คือ ความอดทน
[38:13] ประโยชน์ใน 3 กาล
[38:31] ประโยชน์ ใน 3 ที่
[49:46] ตบะ คือ ขันติ หมายถึง ความอดทน ต่อสิ่งที่อดทนได้ยาก
[40:55] ประโยชน์ 3 กาล มี 2 นัยยะ
[47:57] สรุป 3 กาล / 3 ที่
[57:48] จะให้เกิดความอดทนได้ต้องอาศัย ปัญญา
[58:03] ปัญญา คือ การเห็นโลกธรรม 8 (เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หวั่นไหว)