Q1 ทำไม นั่งสมาธินั่งเฉยๆ ถึงให้บุญมากกว่าการทำบุญ?

A1 การนั่งสมาธิมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาก และยาวนาน ดังนี้

 1. คนอื่นไม่สามารถเอาไปได้

 2. ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม

 3. ทำให้เห็นทางแก้ปัญหา

 4. ทำให้ถึงนิพพานได้

Q2 การให้ทาน เทียบกับการนั่งสมาธิ คนมักจะพูดว่านั่งสมาธิ บวกมากกว่า บวกมากกว่าอย่างไร?

A2 การให้ทานให้ชีวิตได้เพียง 1 วัน ให้แล้วยังต้องให้อีก แต่การนั่งสมาธิ พอทำจิตให้เป็นสมาธิ ด้วยสติสัมปชัญญะ ตัวเราได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เพราะจะไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเมตตา อดทน ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น

Q3 วัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีบริการจัดหาปลาให้ปล่อย เป็นพุทธพานิชย์ จะได้บุญไหม?

A3 การค้าขายสัตว์เป็น เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ การไปซื้อสัตว์มาปล่อยไม่ควรทำ

Q4 ไปเข้าโบสถ์แล้วไม่ได้จุดธูปเทียน ถวายดอกไม้ จะผิดหลักการ แล้ว ไม่ได้บุญหรือไม่?

A4 เครื่องบูชาที่มีประโยชน์มาก ที่พระพุทธเจ้าเน้นย้ำ คือ ให้ปฏิบัติบูชา

Q5 การมีคู่ไม่มีคู่ สมหวังผิดหวัง เป็นเรื่องกรรมเก่าหรือไม่?

A5 สามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันได้ ต้องมีคุณธรรม 4 อย่างเสมอกัน คือ ศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา สำหรับคนไม่มีคู่ ให้ปรับมุมมองหาความสุขที่นอกจากทางกาม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เล็งเห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์ดีกว่า มีประโยชน์ทั้งปัจจุบัน และภายภาคหน้า จึงออกผนวช


Timeline

[02:49] Q1 ทำไม นั่งสมาธินั่งเฉย ๆ ถึงให้บุญมากกว่าการทำบุญ?
[10.48] Q2 การให้ทาน เทียบกับการนั่งสมาธิ คนมักจะพูดว่านั่งสมาธิ บวกมากกว่า บวกมากกว่าอย่างไร?
[19:25] ข่าว 1 กรมประมงแจ้งการปล่อยปลาอย่างถูกต้อง
[22:13] Q3 วัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีบริการจัดหาปลาให้ปล่อย เป็นพุทธพานิชย์ จะได้บุญไหม?
[23:55] การค้าขายสัตว์เป็น เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ
[31:27] ความง่ายกับความสะดวกไม่เหมือนกัน
[33:35] ข่าว 2 วัดศรีโคมคำ จ. พะเยา งดขายดอกไม้
[34:45] Q4 ไปเข้าโบสถ์แล้วไม่ได้จุดธูปเทียน ถวายดอกไม้ จะผิดหลักการ แล้ว ไม่ได้บุญหรือไม่?
[35:20] อามีสบูชา
[36:09] พระพุทธเจ้า ให้บูชาด้วยศีล บูชาด้วยการภาวนา
[42:29] ข่าว 3 ตำรวจจับแก๊งหลอกลวงผ่าน application หาคู่
[45:11] Q5 การมีคู่ไม่มีคู่ สมหวังผิดหวัง เป็นเรื่องกรรมเก่าหรือไม่?
[46:24] คุณธรรม 4 อย่างที่จะทำให้สามีภรรยา อยู่กันไปได้ คือ ศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา