เมื่อชีวิตเดินมาเจอปัญหา ให้ปฏิบัติตาม วิมุตายตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ ด้วยการทำเหตุแห่งวิมุตติ 5 ประการ ดังนี้ 

1. สวดมนต์ 

2. ฟังเทศน์ 

3. สอนคนอื่น 

4. ทำจิตให้สงบ

5. ใคร่คราญธรรมะที่ได้ฟังมา

สำหรับการสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์เพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวซ้ำ ย้ำ เพื่อให้จำได้ และเป็นการสืบทอดด้วยการบอกต่อ


Timeline

[00:46] เมื่อชีวิตเดินมาเจอปัญหา…การสวดมนต์ภาวนาช่วยได้จริงหรือ?
[02:45] สวดมนต์ คือสัชฺฌายะ
[07:13] ข้อที่ 1 ใช้การสวดมนต์ สืบทอดหลักคำสอน
[07:32] พระสูตรที่ชื่อว่า วิมุตายตนสูตร
[16:30] วิธีการคิดที่ถูกต้อง คือ คิดตาม อริยสัจ 4
[19:14] Q. เราจะอยู่กับทุกข์อย่างไร ให้ไม่ทุกข์
[21:08] Q. จำเป็นต้องแยกไหม สวดมนต์ กับภาวนา?
[23:10] Q. อยู่กับกรรมเก่า ให้ได้ สร้างกรรมใหม่ ที่ดีให้กับตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่?
[34:06] อหิงสกะ (องคุลีมาล)
[43:14] Q. การฉลองยศของพระภิกษุ เหมาะสมหรือไม่?
[51:31] Q. การถวายสังฆทาน