มโหสถได้โยกสลักยนต์ เพื่อปิดประตูอุโมงค์ลับ ทันใดนั้นประตูทุกบานต่างถูกปิดลงพร้อมกัน เหล่าพระราชาผู้ตามเสด็จต่างตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะดุ้งหวาดกลัวต่อมรณภัยที่มาถึงด้วยกันทั้งสิ้น

ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของมโหสถบัณฑิต จึงสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนศัตรูผู้จ้องผลาญกลายเป็นมิตรแท้ผู้เกื้อกูลได้ นอกจากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้ว ยังประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ มิได้ลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญ จึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญา

อ่าน “อรรถกถา มโหสถชาดกพระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี”

ฟัง “มโหสถชาดก ตอนที่ 11: ตัวประกัน”


Timeline
[05:33] แผนชั้นที่ 4 เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
[11:32] สำแดงปัญญานุภาพของบัณฑิต
[27:43] มโหสถเดินทางกลับกรุงมิถิลา
[32:12] ป้องกันความคิดด้วยความคิด
[39:59] มโหสถไปกรุงปัญจาลนคร
[47:41] ข้อคิดที่ได้
[50:14] รื่องนางกาลียักษิณี
[59:09] เรื่องเด็กหญิงกินไข่ไก่