การตามรอยพระอรหันต์ หรือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ การทำตามคำสอนแล้วเราจะได้ผลตามนั้น และที่เราต้องตามรอยพระอรหันต์ นั้นก็เพื่อที่เราจะได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้จำเป็น เพราะการตามรอยพระอรหันต์ คือ การที่เราต้องตามรอยทางการปฏิบัติ นั่นก็คือตามมรรค “มรรคแปลว่าทาง” ที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” และที่เป็นอย่างนั้น เพราะพระพุทธเจ้าเน้นย้ำมายังจุดที่ว่า “บางทีดูยากว่า ภิกษุรูปไหนเป็นพระอรหันต์และบางทีถูกหลอก”

การที่จะดู “พระอรหันต์” ต้องดูที่ข้อปฏิบัติของท่าน ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ และที่สำคัญ คือ เราทำตัวเองดีกว่า “ให้ไปสว่าง หาจุดที่สว่างไป” ทำกาย วาจา ใจ ที่เป็นสุจริต ชื่อว่า “ไปสว่าง” เพราะฉะนั้นถ้าเราสว่างอยู่ เช่น มีเงินทองใช้ ทำอะไรก็โชคดีราบรื่น ฯลฯ คุณอย่าไปมืด ขณะที่เราโชคไม่ดีโชคร้าย ทำอะไรติดขัด แสดงว่าเราอยู่มืดแล้ว เราต้องไปสว่าง ที่ไม่ใช่อะไรที่เป็นโชคลาภ แต่ให้ “คิดดี พูดดี ทำดี” รักษาศีลให้ดี ปฏิบัติให้ดี มาตามมรรคแปด ชื่อว่า “ไปสว่าง” 


Timeline

[03:21] Q: เป็นคนโชคไม่ดี ขัดสน อาภัพอับโชค ตกทุกข์ได้ยาก ชาติที่แล้วทำกรรมอะไรไว้และจะแก้ไขได้อย่างไร?
[10:13] Q: ทำไมพระมีหลายนิกาย มีความแตกแยก มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และพระที่รู้ว่าตัวเองอาบัติ “สังฆาทิเลส” แล้วไม่ปลงอาบัติจะมีผลอย่างไร และพระที่ “ปาราชิก” มานานแต่ยังครองผ้าอยู่ จะมีบาปติดตัวหรือยังเป็นพระหรือไม่?
[26:28] Q: ตอนบวชเป็นพระ ได้หยิบของส่วนกลางของวัด แล้วไม่ได้คืน ถือเป็น “ปาราชิก” หรือไม่
[31:19] Q: ข้อความที่ว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
[36:59] Q: การสวดมนต์ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ไม่สามารถทำได้ถ้าบุญไม่ถึง จริงหรือไม่ และการแผ่เมตตาจะทำให้บุญหมดหรือไม่ และทำอย่างไรถึงจะทำสมาธิได้
[44:44] Q: ทำไมตอนสวดมนต์จึงรู้สึกง่วงนอน
[51:47] Q: ทำผิดโดยที่รู้กับไม่รู้ อย่างใดแย่กว่ากัน
[54:02] Q: นั่งสมาธิแล้วปวดขา นั่งเก้าอี้ได้หรือไม่
[57:00] Q: สวดมนต์อย่างไรจะได้บุญ