“ความอดทนนั้น จะเป็นการเก็บกดหรือไม่?
ในหนังสือเล่มนี้ จะให้ความเข้าใจ เรื่องของความอดทน ในทุกแง่ทุกมุม
ให้ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ”


แบบฟอร์มการขอรับหนังสือปี 2567

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อกับมูลนิธิได้ที่  Line OA : @Panya84000