ด้วยการกระทำทางกายวาจาใจ กับหลักการ 3 อย่าง คือ 1) เหตุคือกรรมหรือการกระทำ ผลคือวิบาก 2) ความหนักเบาของผลที่เปรียบไว้เหมือนรอยกรีดบนหิน บนทราย บนน้ำ 3) การให้ผลที่มากหรือน้อย เปรียบเหมือนความเค็มจากเกลือที่ผสมในน้ำ

ด้วยความเข้าใจ 3 อย่างนี้ให้มั่นใจได้ว่า ถ้าเราสร้างเหตุไว้จะได้ผลแน่นอน ซึ่งกรรมที่หนักๆ ได้ผลยาวๆ และเตรียมการน้อย นั่นคือ การรักษาศีล การเจริญภาวนา สองอย่างนี้ เราจะมั่นใจได้ว่า เราจะไปสู่สุคติ ณ ปัจจุบัน ด้วยจิตที่สงบจากการภาวนาเป็นกรรมหนัก เพราะเห็นผลทันที มีสติไม่ว่าจากการดูลมหายใจ การนึกพุทโธ การฟังธรรม มีปัญญาเข้าใจความธรรมดาของชีวิต หาความสุขในภายในได้ นั่นจะเป็นวิหารธรรม เป็นที่อยู่ในจิตใจของเรา อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข เป็นสุขได้ในปัจจุบัน ภายภาคหน้าไปสวรรค์ ทำทางไปสู่นิพพานได้แน่นอน


Timeline
[01:04] Q. การดื่มเบียร์/แอลกฮอลล์ 0% ผิดศีลหรือไม่
[08:06] Q. แก่แล้วกลัวต้องอยู่คนเดียว ไปอยู่วัดดีไหม
[22:01] ความหมายของ “Self Control is strengh/Right Thought is mastery /Calmness is power” ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
[26:51] Q. จิตอาสากวาดลานวัด แต่เกิดไม่พอใจเพราะร้อน บุญที่ทำมาจะหมดไปหรือไม่
[35:22] Q. เทคนิคการทำบุญที่ให้ผลแน่นอน มั่นใจได้ว่าไปสู่สุคติ
[48:22] Q. การรักษาศีล 5 กับศีล 8 ได้บุญต่างกันหรือไม่