สำหรับคนที่เริ่มทำงานเหมือนเด็กหญิง Alice ที่ก้าวไปในแดนมหัศจรรย์ “Alice in Wonderland” เมื่อถึงทางแยก“ถ้าไม่รู้ว่าเราควรไปทางไหน ไม่มีแผนไม่มีเป้าหมาย” นั่นจะเป็นปัญหา “รู้ว่าไม่รู้อะไร กับไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร” เป็น 2 ระดับ ไม่มีแผนการดำเนินชีวิต ไม่ลงมือทำ เอาแต่คิดอย่างเดียว มันพัฒนาไม่ได้ และเราก็จะตกไปอยู่ในแผนการดำเนินชีวิตของคนอื่น

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ “ลงมือทำ” ทำจริงแน่วแน่จริง คือ “ทำเต็มที่” แล้วมันจะเกิดความรู้ว่า สิ่งนั้นๆ มันใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรา และเราชอบหรือไม่ชอบที่ไม่ได้เป็นไปตามความอยาก ซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่า ทางนี้จะดีสำหรับเราไหม ก็ให้ข้อคำแนะนำจากผู้รู้ผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน “ลงมือทำ ทำเต็มที่” มีอินทรีย์ 5 อิทธิบาท 4 จะเป็นทางที่เร็วที่สุดที่จะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งในเป้าหมาย ไปถึงจุดหมายของเราได้


Timeline
[04:37] ช่วงไต่ตามทาง | ประโยชน์จากฟังธรรม ละความเป็นตัวตน ชีวิตด้านต่างๆ ดีขึ้น
[14:56] พุทธภาษิต | ยอดธง คือ พระพุทธเจ้า
[16:49] ช่วงปรับตัวแปรฯ | วางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จ
[31:21] จดจ่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีพลัง “จดจ่อให้ถูกจุด จะทำให้ทำสิ่งที่ตั้งเป้าสำเร็จได้”
[31:50] ผิดพลาดไม่ใช่ล้มเหลว แต่คือสิ่งที่จะให้เกิดการพัฒนา
[34:19] เมื่อ “ลงมือทำ” จะรู้ได้ว่าใช่ทางที่จะต้องดำเนินไป ใช่เป้าหมายในชีวิตหรือไม่
[35:24] ประการที่ 1: ทำเต็มที่ ด้วยอินทรีย์ 5 อิทธิบาท 4
[40:54] ล้มแล้วต้องลุก มีความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริง จะเกิดการตั้งสติ จดจ่อในเป้าหมายที่ต้องการ
[43:52] ประการที่ 2: รู้ว่าใช่ไม่ใช่ ชอบไม่ชอบ ที่ไม่ใช่ตัณหาความอยาก ไม่ใช่สุขหรือทุกข์
[55:37] ประการที่ 3: ขอคำแนะนำจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน