การงานไม่มีโทษ หมายถึง ไม่ถูกติเตียน เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นมงคลในชีวิต เพราะว่าการงานที่ถูกติเตียนได้ มันดีไม่เต็มที่ ได้ผลไม่เต็ม การงานบางอย่างทำไปทางกาย วาจา ใจ ไม่ว่างานราษฎร์ งานหลวง งานตนเอง หรืองานส่วนรวม ถ้าทำแล้วมันผิด ผิดในหลักศีล หลักกฎหมาย หลักธรรม และหลักประเพณี มันจะมีโทษแฝงอยู่ มันจะได้ผลไม่เต็มที่

ฟัง “มงคลชีวิต 18 #การสงเคราะห์ญาติ”


Timeline
[00:29] ปฎิบัติภาวนา เจริญสีลานุสสติ
[10:41] ช่วงใต้ร่มโพธิบท | มงคลชีวิต #การงานที่ไม่มีโทษ
[13:51] ความหมายของ “งาน”
[18:07] “วัชชะ” (เป็นโทษ )
[23:14] ใครคือ คนตำหนิ ในการทำงาน
[29:06] การงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน
[50:57] ประเภทของการงานที่ไม่น่าตำหนิ ไม่เป็นโทษ