การลงทุนมีความเสี่ยง จะป้องกันการถูกหลอกได้ด้วย ‘โยนิโสมนสิการ’ การใคร่ครวญโดยแยบคาย อย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ตรวจสอบกับกิเลสในใจตัวเองว่าเป็นความอยากความโลภหรือไม่ และให้มีการบริหารความเสี่ยง แบ่งจ่ายทรัพย์ 4 ส่วน เลี้ยงตน/ลงทุน/บริจาค/สร้างบุญสร้างกุศล ให้ถูกต้อง…จริงๆ ทุกอย่างในชีวิตมีความเสี่ยงทั้งการทำงาน การเดินทาง การพูดคุย ซึ่งเราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างมาก ที่สามารถฝึกได้เตรียมตัวไว้ก่อนได้

‘บุญ’ ไม่ใช่มีแค่จากการให้ทาน แต่ยังมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรมหรือบุญจากการอนุโมทนา ฯ ซึ่งถ้าเรามีเงินน้อย แต่ถ้าแบ่งให้แบ่งใช้ให้ถูกใน 4 หน้าที่ มีการทำบุญ เราไม่ใช่คนจนแต่เป็นร่ำรวยต่างหาก เพราะมีอริยทรัพย์ ไม่ใช่จิตที่ตระหนี่ ดังนั้นเกิดเป็นคนแล้วให้เราทำกิจที่ควรทำให้เต็มที่ในทิศทั้ง 6 เพื่อที่เราจะไม่ร้อนใจในภายหลัง


Timeline
[00:48] ข่าว: หลอกลวงลงทุนคดี Forex และอีกหลายรูปแบบ
[18:45] ข่าว: โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
[26:34] ข่าว: ฮีโร่ชุดนักเรียนช่วยชีวิตนักเรียนหญิงจากไฟดูด
[32:21] Q: บุญจากถือศีล กินเจ กินมังสวิรัติ
[40:21] Q: การดูแลพ่อแม่ที่ป่วยใกล้วาระสุดท้าย
[47:56] Q: พ่อแม่สูงอายุไปวัดไม่ไหว จะทำอย่างไรให้ท่านได้บุญ
[49:48] Q: คนยากจน ไม่มีเงิน จะทำบุญให้เกิดกุศลได้อย่างไร