ในอดีตมีดาบสผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในป่า เหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างเข้ามาสู่บรรณศาลาเพื่อฟังธรรมตามโอกาส มีนกพิราบสามีภรรยาคู่หนึ่งบินออกหาอาหารในป่า ฝ่ายภรรยาถูกนกเหยี่ยวโฉบจับไปต่อหน้านกผู้เป็นสามี นกสามีนั้นโศกเศร้าอาลัยอย่างยิ่งเพราะไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก แต่จำต้องพลัดพรากจากไป จึงคิดได้ว่าเพราะการพลัดพรากจากคนรัก ทำให้ได้เสวยเวทนาทางใจอย่างยิ่ง หากยังข่มความรักไม่ได้จะไม่ออกมาหากินอีก เจ้านกนั้นได้สมาทานอุโบสถศีล อดทนต่อความหิวกระหาย เพื่อรักษาศีลข่มราคะ เหตุเพราะเห็นโทษจากกาม

อ่าน “อรรถกถา ปัญจุโปสถิกชาดกว่าด้วย นกพิราบ”

อ่าน “อรรถกถา คันธารชาดก”


Timeline
[01:23] นิทานพรรณนา “อานิสงส์แห่งวินัย”
[04:30] คันธารชาดก ว่าด้วยพูดคํามีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว
[35:00] ปัญจุโปสถิกชาดก ว่าด้วยการรักษาอุโบสถของสัตว์ 5 ชนิด