“เวลาฟังข่าวแล้วหรืออ่านตำราหนังสืออะไร ต้องดูว่าเขาสื่อถึงอะไร แล้วเราจะไม่หลุดประเด็น เราก็จะทำความดีได้” ในทีนี้ได้พูดคุยเรื่องข่าวอยู่หลายประเด็น ซึ่งการสำรวจหรือการศึกษามันไปได้ไม่มีที่สุดจบ แต่ถ้าจะจบได้ ต้องศึกษาต้องสำรวจมาในภายใน คือ รู้กายรู้ใจของเรา และการที่จะรู้ได้นั้น ต้องเดินตามทาง ‘เส้นทาง’ ที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง 

นอกจากนั้น “การตั้งจิตไว้ถูก” องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่าง คือ ‘เป้าหมาย’ ในชีวิตที่เราต้องรู้และต้องมีอิทธิบาท 4 เมื่อมีอิทธิบาท 4 และมาตามทางที่ถูกต้องแล้ว สามารถที่จะบรรลุผล 3 ขั้นตอนทั้งผลเฉพาะหน้า ผลในระยะกลาง และผลที่สุด ได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ในเวลาต่อไปและต่อๆ ไปได้


Timeline
[00:38] 1. ชายชาวเนปาลพิชิตภูเขาสูงที่สุดในโลก 14 แห่ง ปีนได้ที่ละ 2 ครั้ง
[10:35] 2. นักเรียนเขียนถึงผอ.โรงเรียนขอให้พูดหน้าเสาธงให้สั้นลง เพราะตากแดดร้อน
[18:56] 3. ประเพณีสวดพระมาลัยในงานศพ
[40:52] 4. ไรเดอร์ใช้เวลาระหว่างรอส่งอาหารในการทำการบ้าน
[47:59] 5. อุบัติเหตุท่อนเหล็กหล่นจากทางยกระดับ ถูกรถยนต์ที่กำลังขับ