อสัตบุรุษยกตนข่มท่าน เพราะสกุล เพราะยศ เพื่อแลกกับลาภเล็กน้อย แม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏ เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตน ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไขว้เขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่เต็มที่ นี่คือ หนึ่งในวิสัยแห่ง “อสัตบุรุษ”

Timeline
[00:41] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4
[14:27] คุณสมบัติ 20 อย่าง ที่บ่งบอกว่าเป็น คนถ่อย
[53:09] วาจาของอสัตบุรุษ