…เมื่อไม่ชอบสิ่งใด อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น… 

ความเป็นปกติ 7 อย่าง คืออะไร ?วาจาสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน ?อะไรคือเหตุแห่งความสามัคคีหรือแตกแยก ?หาคำตอบได้ที่ใต้ร่มโพธิบท ตอน รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3


Timeline
[00:24] ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่
[11:40] ใต้ร่มโพธิบท ว่าด้วย “ศีล 7 บริษัท 3”
[14:31] การพิจารณาใคร่ครวญต้อง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
[16:05] ศีลข้อ 1 – 4 ละเอียดขึ้นด้วยการลงมือทำ
[28:46] ศีลข้อ 5 – 7 เกี่ยวข้องกับสัมมาวาจา
[48:15] บริษัท 3
[49:47] คนทุกคนสามารถเป็นหัวหน้าอันประเสริฐได้