ในตอนที่ 2 ของซีรีย์ “เรื่องของพระนางสามาวดี ” นี้ ได้นำเรื่องราวความเป็นมาของ พระเจ้าอุเทน ผู้เป็นพระสวามี พร้อมทั้งเรื่องของอัครมเหสีองค์ที่ 2 คือ พระนางวาสุลทัตตา พระราชธิดาของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนมานำเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย 

เจ้าชายอุเทน เป็นโอรสของพระเจ้าปลันตาปะแห่งกรุงโกสัมพี เมื่อยังอยู่ในพระครรภ์ นกหัสดีลิงค์ได้โฉบเอาพระราชมารดาไปด้วยคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อนำไปยังป่าหิมวันต์ แล้วปล่อยเหยื่อไว้ที่ระหว่างค่าคบไม้ ณ ต้นไทรใหญ่ หลังจากพระมารดาไล่นกไปแล้ว และได้มีพระประสูติกาลเมื่อยามรุ่งอรุณ จึงตั้งพระนามกุมารนั้นว่า “อุเทน” แปลว่า รุ่งอรุณที่ปราศจากเมฆหมอก  

ต่อมา อัลลกัปปดาบส (ผู้ได้รับพิณและเรียนมนต์หัสดีกันต์จาก เวฏฐทีปกดาบส ผู้เป็นสหายที่ทำกาละแล้วเกิดเป็นเทพเทวดา ระลึกถึงสหายที่ได้รับความลำบากจากช้าง) ได้ช่วยเหลือสองแม่ลูกไว้ และได้มอบพิณพร้อมกับสอนมนต์หัสดีกันต์ให้แก่เจ้าชายอุเทน จนสามารถดีดพิณไปสาธยายมนต์ไป ทำให้ช้างหนีไปก็ได้จะจับเอาก็ได้ เมื่อทราบว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้ว เจ้าชายอุเทน จึงได้ใช้วิชามนต์บังคับช้างนี้ สั่งให้ช้างทั้งป่ามาเป็นกองทัพบุกยึดกรุงโกสัมพี ได้แสดงผ้ากัมพลแดงและพระธำมรงค์แสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสืบเชื้อสาย และได้รับอภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติตั้งแต่นั้นสืบต่อมา 

พระเจ้าจัณฑปัชโชต แห่งเมืองอุชเชนี มีความต้องการจะจับตัวพระเจ้าอุเทน แต่เมื่อทราบความว่า พระเจ้าอุเทนนั้นมีมนต์หัสดีกันต์ สามารถบังคับช้้างได้ จึงได้วางอุบายจับตัวมาเพื่อจะเรียนมนต์นั้นเสียเอง แต่ด้วยข้อแม้ที่พระเจ้าอุเทนตั้งเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง และด้วยความที่ไม่ไว้ใจใคร จึงส่งพระราชธิดาไปเรียนแทนโดยทำม่านกั้นไว้ โดยบอกพระธิดาว่าให้เรียนมนต์จากชายขี้เรื้อนที่อยู่หลังม่านนี้ และบอกพระเจ้าอุเทนว่าให้สอนมนต์แก่หญิงค่อมที่อยู่หลังม่านนี้เช่นกัน ไม่นานความจริงปรากฏ ชายขี้เรื้อนและหญิงค่อมกลับกลายเป็นหนุ่มรูปงามและหญิงสาวผู้เลอโฉม ทั้งสองจึงพากันวางแผนหนีกลับเมืองโกสัมพี เมื่อถึงเมืองพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงแต่งตั้ง พระนางวาสุลทัตตา ไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี 

และยังมีเรื่องราวของอัครมเหสีอีก 2 พระองค์ของพระเจ้าอุเทน คือ พระนางมาคันทิยา และ พระนางสามาวดี ที่จะมานำเสนอ สามารถติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องได้ในตอนหน้า  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา  Ep.33            


อ่าน “เรื่องพระนางสามาวดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

ฟัง “ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562


Timeline
[01:55] ทบทวนตอนที่ผ่านมา เรื่องของโฆสกเศรษฐีพ่อบุญธรรมของพระนางสามาวดี ซึ่งมีชีวิตพลิกผันมาหลายชาติ ก่อนที่จะเป็นเศรษฐีได้รับบุพกรรมที่ทำไว้จากการทิ้งลูกจึงทำให้ถูกทิ้งถึง 7 ครั้ง
[10:13] ประวัติของพระเจ้าอุเทน ซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางสามาวดี พระมารดาของพระเจ้าอุเทนขณะตั้งท้องพระองค์ได้ถูกนกหัสดีลิงค์จับตัวไป ได้รับความช่วยเหลือจากฤาษี ซึ่งเป็นผู้สอนมนต์หัสดีกัณฑ์ให้กับพระเจ้าอุเทน ต่อมาภายหลังได้ขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา
[33:28] ประวัติพระนางวาสุลทัตตา ซึ่งเป็นพระมเหสีอีกองค์ของพระเจ้าอุเทน