โลกใบนี้ มันเป็นอยู่ตามปกติของมันอยู่อย่างนี้  แต่ที่เรารู้สึกวุ่นวายไปตาม รู้สึกในความที่โลกนี้อยู่ยาก ก็เพราะเรามีความอยาก ยังไปตามกระแสของราคะ โทสะ โมหะ ไปตามกระแสของกิเลสตัณหาอยู่ ซึ่งยิ่งแรงขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ จะออกจากกระแสของมันได้ ต้องไม่ทำตามมัน ไม่ให้มันมาบีบบังคับ บีบคั้น ควบคุมจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงวิธีการ นั่นคือ การปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา 

ปัญหาและอุปสรรคในชีวิต บางทีเจอแล้ว คิดไม่ตก ก็ให้ระลึกถึงความดีของเรา ตรงนี้แหละสำคัญ ต้องมีสติระลึกให้ได้ จะมีสติขึ้นมาได้ ต้องมีกำลังใจ คือ มีศรัทธาในผู้สอน (พุทโธ) มีศรัทธาในคำสอน (ธัมโม)  และมีศรัทธาในการเอามาทำ เอามาปฏิบัติ ทำจริงแน่วแน่จริง (สังโฆ) 

ศรัทธา ความมั่นใจ ความเลื่อมใส ในพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี่แหละจะทำให้เกิดสติเกิดทันที พอสติเกิด เราจะไม่ตกไปตามกระแสของสิ่งที่ทำให้เราท้อใจ เราจะเตือนสติของเราได้ แม้ในวันแย่ ๆ ของชีวิต ประเด็นคือ คุณจะระลึกถึงคำสอนตรงนี้ได้ไหม? 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน S09E55 , #วิธีจัดการกับโลกธรรม , #อย่าขวางโลกแต่ให้ตามธรรม    

#2010-1u0221