เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นปากทางแห่งความเสื่อม ที่ถ้าจะมีอะไรไม่ดี มันจะเกิดตรงนั้น อาจทำให้เราผิดศีลได้ ไม่ว่าจะเล่นการพนันกินเหล้าติดเกมส์แทงหวย แม้กระทั่งความขี้เกียจขี้คร้าน การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง!

“อะไรที่มันเสี่ยง มันคุ้มเสียไหม ข้อเสียมีมาก ข้อได้มีน้อย ตัดสินใจเลย อย่าไปยุ่งกับมัน” จะเลิกได้ถ้าเห็นโทษของมัน เห็นคุณของมันลดลง ๆ เห็นโทษของมันมากขึ้น ๆ เราเปลี่ยนได้แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว จะเปลี่ยนแปลงได้ จะกำจัดความไม่ยินดี ต้องกำจัดด้วยความพอใจ พอใจที่จะเปลี่ยนแปลง

#64-1u06