จะแยกแยะของจริงออกจากของปลอม จะดูรู้ได้อย่างไร? สิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้า จะคบกับคนนี้ ทำธุรกิจด้วยกันจะจริงหรือหลอก พระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าที่ใส่บาตรเป็นพระจริงหรือพระปลอม คอร์สที่จะเรียน หนังสือหรือข่าวที่อ่านเป็็นข้อมูลจริงหรือไม่ เดี๋ยวนี้ปลอมกันได้ถึงตัวเลข มันเป็นอย่างนี้

มาทำความเข้าใจใน 3 ประเด็นนี้อย่างให้ดี ตั้งแต่เหตุเกิดขึ้นของความผิดเพี้ยน ความปลอม ความไม่จริง ที่เกิดขึ้นได้เพราะความไม่กลัวไม่ละอายต่อบาป, ดูให้ดีในฐานะทั้ง 4 เพื่อแยกของจริงจากของปลอม; ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน, ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ, กำลังจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย, ปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา มาสรุปจบในเรื่องอริยสัจ 4 ซึ่งทางที่ไปไม่ผิดแน่นอน ให้มาตามทางคือ อริยมรรคมีองค์ 8 ให้เป็นเนื้อแท้เป็นของจริง ทำความจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.61 

 

#1u0125-1-190916