โจทย์ชีวิต: เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่เคยวาดฝันไว้ครั้งแรก ต้องกลายเป็น “แม่เลี้ยงเดี่ยว” (Single Mom) เลี้ยงดูลูกถึง 2 คน (อายุไม่ถึง 2 ขวบดีและอีกคนที่ยังอยู่ในท้องเพียงลำพัง) มีความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น เราจะมีการนำเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไร?

แก้สมการ: เราจะให้จิตใจของเรามีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง ให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยศรัทธา

ถ้าจะมั่วเสียเวลาไปกับเรื่องที่ผ่านมา มันจะไปไม่รอด แต่ให้ศรัทธาในคำสอนนี้ว่ามีอยู่ คือ ธัมโม คนอื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ ฉันก็ต้องทำได้, ศรัทธาความมั่นใจนี้ คือ สังโฆ มีปัญญาไม่ทำร้ายตัวเองในด้านความคิดอีกต่อไป 

ในสถานการณ์เช่นนี้ให้มีกำลังใจ ปฏิบัติตามของมรรคแปด มีการให้อภัย มีกำลังใจ มีศรัทธา มีปัญญา, รู้จักวิธีหาทรัพย์และการแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่ให้ถูกต้อง, ปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกตามหลักทิศทั้ง 6 ด้วยความรักความเมตตา และเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)

#1u0113-1-190624