ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ ก็ชื่อว่า “กินด้วยกัน ใช้ร่วมกัน” ถ้าเขาโกรธมา เราโกรธตอบ อันนี้ชื่อว่า “แย่พอกัน” เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟ เอาความโกรธมาให้ เราก็เอาอาหารนั้น เอาความโกรธนั้น มาแบ่งปันด้วย ความชั่วในจิตใจที่เป็นความโกรธ สืบต่อมาที่เรา เราก็โกรธตามไปด้วย เราก็ชั่วพอกัน เพราะถ้าด่าว่ากันแล้ว มันไม่ดี ในนามของความดีฉันขอด่าเธอก่อน มันฟังดูไม่เข้าท่า!

ฉะนั้น อย่าให้ความโกรธตอบ ด่าตอบ ทำร้ายตอบ ความไม่ดีนั้นขยายต่อมาที่เรา แต่ให้สุดจบที่ตัวเขา ต้องดำรงตนให้มีธรรมะ อาศัยด้วยจิตที่มีเมตตารักใคร่เอ็นดู มีอุเบกขา มีความอดทน ไม่เบียดเบียน จะแก้ได้ ไม่ใช่ด้วยด่ากลับ พยาบาทกลับ แต่ต้องด้วยเมตตาหรืออย่างน้อยต้องมีอุเบกขาคือความนิ่งเฉยวางเฉย ไม่ให้จิตใจขึ้นลงไปตามสถานการณ์นั้น ๆ 

จะอุเบกขาได้จะเมตตาได้ ก็ต้องค่อย ๆ ฝึกฝน เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อ ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำ ฝึกในการที่จะทำสมาธิอยู่เรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ อันนี้จะช่วยได้ โลกของเราจะดีได้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E35 

#1945-1u0204