มองมุมขององค์กรว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คือ ไม่ได้จะมาโฟกัสว่าคนนั้นผิดชั้นถูก ไม่ใช่ แต่ทั้งองค์กรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเราอยู่ด้วยกัน ให้เรามีความสุขในการทำงาน ได้เจอเพื่อนร่วมงาน เขาอาจจะไม่ดีกับเรา แต่เราก็มีจิตใจเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้ออารีต่อกันและกัน ทำจิตแบบนี้ การมาทำงานของเราวันนั้น แฮปปี้ ๆ ทุกวัน ๆ 

อย่าไปคาดหวัง แต่ทำการงานให้เต็มที่ ทำวันนั้นให้ดีที่สุด ขยันขันแข็ง มีความละเอียดรอบคอบ ทำหน้าที่ของตนให้ดี ไม่ได้ไปเพ่งที่คนอื่น กลับมาที่ตรงการฝึกจิตของเรา ให้มันนิ่ง คิดเรื่องที่ควรคิด “ไม่ต้องรอคนชมคนด่า ก็รักษาจิตได้ อุเบกขาได้”

#64-1u24