โจทย์ชีวิต: สารพัดปัญหาในที่ทำงาน เมื่อต้องเจอลูกน้องห่วย เจ้านายโหด เพื่อนร่วมงานยอดแย่ จะมีวิธีรับมือโดยใช้ธรรมะเข้ามาจัดการได้อย่างไร

แก้สมการ: พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้เมื่อครั้งที่ประทับอยู่เมืองโกสัมพี ถูกนางมาคันทิยาจ้างคนให้มาด่าทอไล่หนี โดยตรัสเอาไว้ว่า “ปัญหาอยู่ตรงไหน ให้แก้ที่ตรงนั้น”…การไล่ออก ลาออก หรือหาเรื่องของกามมาทดแทน เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ที่ต้นเหตุ 

ความเป็นเจ้านายความเป็นลูกน้อง สองอย่างนี้จะต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ พึงต้องรักษาซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่รักษากันก็จะเป็นภัยแก่กันและกันได้ ทิศเบื้องล่างคือเจ้านายกับลูกน้อง จึงต้องมีการทำหน้าที่บำรุงและอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ดังนี้
หน้าที่ของเจ้านายพึงปฏิบัติต่อลูกน้อง คือ ให้ทำงานตามกำลัง, ให้ค่าจ้างและรางวัล, ช่วยรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้, มีของแปลกมาแบ่งปัน และมีวันหยุดให้ตามควร
หน้าที่ของลูกน้องพึงปฏิบัติต่อเจ้านาย คือ ลุกขึ้นทำงานก่อน, เลิกงานทีหลัง, ถือเอาแต่ของที่เจ้านายให้, ทำการงานให้ดีที่สุด และนำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ

สิ่งที่สำคัญทั้งของเจ้านายและลูกนายคือ ทัศนคติ (Attitude) ที่จะต้องมี ธรรมะเป็นตัวปรับความเห็น ไม่ให้มันล็อก ไม่ให้มันผูกเงื่อน แต่ให้เป็นไปในลักษณะที่จะปลดแอกตัวเราออก ถ้าคุณรู้จักรักษาหน้าที่ให้ดีแล้ว นั่นคือ มีทัศนคติความเห็นที่มันมาในทางที่ถูกต้องแล้ว 

และสิ่งที่ต้องรู้ ก็คือ คุณสมบัติในการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ด้วยทัศนคติที่เขามีในเรื่องของศรัทธา (รักษาความดีของตัวเองไว้ได้), ศีล, จาคะ การให้การบริจาคแบ่งปัน (คนที่ตระหนี่จะพัฒนาได้ยาก) และปัญญา (มีการปล่อยวางได้ มีความอดทน รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น)…เมื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้ว มีทัศนคติที่ดีแล้ว เราต้องเพ่งให้ถูกที่ อย่าทำตัวเป็นเหมือนม้ากระจอกแต่ให้เป็นเหมือนม้าอาชาไนย

ให้นำธรรมะเหล่านี้แทรกซึมลงไป รักษาหน้าที่ของเราให้ดี ปรับเปลี่ยนทัศนคตินิสัยที่ไม่ดีเสียใหม่ นี้คือการแก้ที่ต้นเหตุ จะสามารถสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีเรื่องของกาม พยาบาท เบียดเบียน จะสามารถรักษาหมู่คณะองค์กรได้แน่นอน และที่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นทางเดินไปสู่นิพพานได้อีกด้วย

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน Ep.31 , ใต้ร่มโพธิบท Ep.11 , Ep.50 , Ep.51    

#1u0112-1-190617