ทุกปัญหามีทางออก อยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหม จะเห็นได้จิตใจต้องแจ่มใสสว่าง ปรับจิตตั้งจิตให้มีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆ มั่นใจในกรรม จิตใจเมื่อมีความผ่องใสสว่างแล้ว มองดูสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ช่องทางบางทีมันค่อยปรากฎขึ้นคลี่คลายขึ้น สุขทุกข์เป็นธรรมดา ชีวิตของคนเราสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ยังสามารถใช้กายนี้ประคับประคองกระทำสิ่งที่ดีได้

คนมามืดมาสว่างไม่เท่ากัน แต่ให้ไปสว่างให้ไปดี ไปดีไปสว่าง อยู่ที่การกระทำ ถ้าคิดว่าคนอื่นทำไมเขาได้แล้วเราไม่ได้ นั่นเป็นความริษยาเป็นความน้อยใจ คุณกำลังกินยาพิษคุณกำลังต้านกระแสของยาอยู่ เอาใหม่ปรับความคิด ตั้งมั่นในความดี มีความอดทน ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ ตื่นเช้ามาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ จิตใจมีความแยบคายในการปฏิบัติ คือตั้งอยู่ในกุศลธรรม อย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ให้มีปัญญาเรียนรู้จากสถานการณ์ ปรับทัศนคติ (Embraced) ยอมรับในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้น มันเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วมาตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง

#63-1u53