“จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ฉันเพิ่งหัวร้อนด่าคน เกิดความไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น ให้นึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารนี่แหละ ดูดี ๆ ในเหตุการณ์นั้นมีใครบ้าง ดูตัวเรา ณ จุดที่กำลังจะเดือดจะหัวร้อนขึ้น กำลังจะมีความคิดนี้ กดหยุด (pause) ไว้ก่อน”

ดูให้ดีมีใครอยู่ในนั้น เราควรที่จะต้องใส่คุณธรรมอะไรลงไป ส่งพลังคือคุณธรรมให้ จะแก้สถานการณ์ จะพูดจะทำอะไรที่ดี ๆ เป็นกุศล ส่งให้เลย และกระสุนที่จะใส่อัดพลังให้ตัวเรา ต้องเป็นคุณธรรมที่ดี ไม่ใช่ความอยาก ไม่ใช่กาม พยาบาท เบียดเบียน แต่เป็นความอดทน ความเมตตา ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ ศรัทธา ปัญญา รวมถึงมุทิตา อุเบกขาใส่เข้าไปอัดเข้าไป เอาความสงบมาช่วยในการตัดสินใจ มาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่มันไม่ดี ให้มันดีขึ้นมาได้ ด้วยเครื่องมือ 2 อย่างที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเอพิโสดนี้ คือ เรื่อง Timeline (เส้นเวลาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา) และ การตั้งตุ๊กตา (จินตนาการที่สมมติขึ้น) เมื่อต้องตัดสินใจ

#1947-1u0206