คนที่ออมเงิน จะลงทุน จะเก็บเงิน เก็บในธนาคารอย่างน้อยที่สุด ต้องดูว่าธนาคารนี้ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อย ดูที่ผลตอบแทน ถ้าเผื่อว่าจะออมบุญ ก็ต้องดูที่ผลตอบแทนว่าบุญได้มากหรือน้อย มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะ เขาคิดว่า ถ้าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำดีดินดีแล้ว ถ้าไม่ทำนาในแปลงนาแบบนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นชาวนาจริง ๆ

การออมเงินกับการออมบุญจึงต้องไปด้วยกัน แต่เงื่อนไขในการออมให้ได้ผลจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน ก็ด้วยบุญที่สร้างไว้จะให้ผลในรูปของความสุขต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้มีเงินทองงอกเงยขึ้นมา อันนี้เป็นไปได้

หลักธรรม “สมชีวิตา” คือ การมีรายรับท่วมรายจ่าย เพื่อแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องใน 4 หน้าที่  จึงเป็นหลักธรรมที่จะนำมาปรับใช้ในเรื่องของการออมนี้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.53 , ตามใจท่าน Ep.09

#1u0126-1-190923