โจทย์ชีวิต: ลูกเรียนไม่จบตามกำหนด คบเพื่อนที่มีความคิดรุนแรง โกหกขอเงิน พอว่าก็ประชดประชัน แสดงความเกลียดชัง สูบบุหรี่สูบกัญชา คบเพื่อนไม่ดี หาหมอจิตเวช เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชาย เคยฆ่าตัวตาย ชวนไปวัดไหว้พระ ก็ไม่ไป แม่รู้สึกทุกข์ใจ ทำไมทำตัวไม่ดี ขี้เกียจขี้คร้าน

แก้สมการ
ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อแม่ จะสร้างหิริโอตตัปปะ ความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาได้ด้วยบาป นั่นไม่ใช่ทางที่จะเป็นได้ จะให้เขามีความกลัวความละอายต่อบาป ก็เลยเอาบาปมาตราให้เขา  นั่นมันผิดตั้งแต่คิดแล้ว
ถ้าไม่มีกำลังใจในการที่จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใครสักคนใดคนหนึ่งจะทำจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเพียร กำลังตรงนี้ ต้องมาจากกำลังใจ คือศรัทธา จะให้มีกำลังใจ มีศรัทธา ต้องมาจากความรักความเมตตา
ระลึกถึงความดีได้ นั่นแหละคือ จุดเปลี่ยน อย่าด่าอย่าว่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าไม่ด่าไม่ว่ากัน คือ ไม่สนใจ ปล่อยไปตามยถากรรม แต่ให้รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยน รู้จักใช้อาวุธคือปัญญาที่เป็นดั่งศาสตราในการที่จะชำแหละแผลคือผัสสะ ที่มันเน่าเป็นหนอง
สิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่เรากระทำให้กันมา ด่ากันเกลียดกัน ให้แก้ไข ขอโทษกัน ให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษ กระทำคืนตามธรรม
ปัญหาเปรียบเหมือนเป็นหัวลูกศร แก้ไขใหม่ เอาศาสตราคือปัญญาปาดลงไป ดึงพิษออก หยุดมิจฉาวาจา หยุดการตำหนิติเตียนว่าเป็นเพราะเธอ ไม่ใช่เพราะชั้น รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง อย่าเอาความรับผิดชอบไปโยนให้สังคม โยนให้เพื่อน โยนให้ลูก เราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเอง

สรุป ให้มีความมั่นใจ มีกำลังใจ คือ ศรัทธาในทางคำสอนว่า เราสามารถเอามาทำเอามาปฏิบัติได้ ตัวเราเองนี่แหละ ต้องทำก่อน …พฤติกรรมบางอย่างที่มันหยาบกระด้าง มันมาจากจิตใจที่หยาบกระด้าง จะให้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นนุ่มนวล ต้องใช้จิตใจที่นุ่มนวล จิตใจที่อ่อนเหมาะ จะให้จิตใจเขานุ่มนวล อ่อนเหมาะได้ ต้องใช้ความอดทน ใช้ความเพียร ใช้ปัญญา ใช้ความดี จึงจะทำความดีให้เกิดได้…ต้องใช้น้ำสะอาด ถึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้ออกไปได้ ขอให้เรามีความมั่นใจ

#1u0105-1-190429