“ควรแล้วไหมที่เราจะพ้นจากวัฏฏะ พ้นจากสังสารวัฏ พ้นจากการเกิดอีก” 

ปรับตัวแปรแก้สมการใน 2 ประเด็น กรณีที่ป่วยเอง หรือคนที่เรารักป่วยด้วยโรคร้ายแรงใกล้จะตาย (Terminal Illness) และกรณีที่คนที่รักตายแบบกะทันหันโดยที่ไม่ได้เตรียมใจ อุบายอะไรที่จะไม่ให้ทุกขเวทนาครอบงำจิตใจ  ‘ความตาย’ เราไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำความเข้าใจ ยอมรับมัน อยู่กับความโศก อยู่กับการสูญเสีย อยู่กับความไม่เที่ยง อยู่กับความเป็นอนัตตา อยู่กับความทุกข์ ให้มันได้

#64-1u11