การพนันของพระพุทธเจ้า จะเล่นให้ถูกครั้งเดียวแล้วได้ทรัพย์สมบัติมากมาย ให้แทงด้วยกุศลธรรมทำให้เจริญ ทำอกุศลธรรมให้เสื่อมไป ตายแล้วได้ไปสุคติโลกสวรรค์ ไม่ต้องเสี่ยง..แทนที่จะไปหาเลขหาเบอร์ในน้ำมนต์ ให้เอาเหงื่อของเรานี่แหละเป็นน้ำมนต์ งานหนักก็อย่างบ่นอย่าว่า งานเล็กก็อย่าติอย่าชัง คนเราถ้าไม่เกี่ยงเรื่องของงานแล้วโชคชะตามันมาได้ แต่โชคจะมาไม่ถึงเรา ถ้าเราไม่ทำความดีเตรียมเอาไว้

หวยเป็นเหมือนกาม มีความเหนียวมีความหนืดต้องระวัง เป็นการพนันเป็นอบายมุขเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์สิน ทำให้เกิดความเสียดายทรัพย์ที่สูญเสียไป เกิดความเชื่อที่งมงาย บ่มเพาะความไร้ปัญญา และมีจุดที่จะเกิดการเพ่งเล็งในทรัพย์ของคนอี่น ทำให้สร้างตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจ 

การเล่นล็อตเตอร์รี่ หวยบนดิน หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งทุกประเภท ทำให้เกิดโทษอย่างไร และจะออกจากมันได้อย่างไร จุดต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้เสมอ โดยเริ่มต้นที่ศรัทธา มีสัมมาทิฏฐิ ให้มาในทางสูงทางประเสริฐที่จะหลีกตัวออกจากการพนันและอบายมุขต่าง ๆ จะกำจัดความโง่งมไร้ปัญญานี้ออกไปให้ได้ จิตใจของเราจะต้องตั้งไว้ให้ถูก จึงจะสามารถทำปัญญาให้มีความแจ่มแจ้ง เห็นถึงลู่ทาง เห็นทางออกของปัญหา มีดวงตาที่จะเปิดขึ้นในการที่จะหาทรัพย์ ที่จะเห็นธรรม ทำให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง

#1u0114-1-190701