เริ่มด้วยระเบียบวินัย จัดตารางชีวิตประจำวัน จะเล่นกีฬา เรียนหนังสือ หรือทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพ ที่ถ้าจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย ‘สมาธิ’ จิตเป็นอารมณ์อันเดียว มันจะพ้นจาก disruption ของโลกทุกวันนี้ที่พยายามดึงความสนใจเราไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

สำรวมอินทรีย์ เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใด พยายามระลึกถึงลมหายใจ หรือพุทโธ ฝึกให้จิตของเราให้มีกำลัง จำกัดเวลาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ชัดเจน มีตารางมีระเบียบวินัย นั่นคือ สติ มาตรงนั้นเลยโดยอัตโนมัติ สะสมสอดแทรกนิสัยไปทีละอย่าง ๆ ให้เรามีสติสัมปชัญญะ สะสม ๆ ให้เรามีสมาธิ ไม่ยากทำได้

#64-1u26