ในชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม แต่คุณธรรมหรือธรรมะที่จะต้องมี ‘อิทธิบาทสี่’ เป็นสิ่งที่จะควบคุมชีวิตของเราให้อยู่ในร่องในรอยในทางที่จะทำให้เกิดความเจริญความเป็นมงคลความดีงามในชีวิตของเราได้

เราจึงต้องพิจารณาว่า อะไรจะเป็นสิ่งที่ให้การพูดความคิดการกระทำ ‘จิตของเรา’ ไปในทางที่ดีได้โดยมี ‘ธรรมเครื่องปรุงแต่ง’ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นยอดขายร้อยล้านหรืองานบ้านทั่วไป โรคภัยไข้เจ็บหรืองานเพียรเผากิเลส ทุกอย่างเป็นงานเป็นอาชีวะ

สิ่งที่เราทำไม่ง่าย แต่ไม่ยากเกินที่จะทำ ความสุขความสำเร็จจะได้มาง่าย ๆ ไม่มี เราจะรู้ถึงความสำเร็จได้อย่างไร ตรงที่เคยผิดพลาดมาก่อน “ความทุกข์นั่นแหละ จะให้เรารู้ถึงคุณค่าของความสุข” ความยากนั่นแหละ จะทำให้รู้ว่าเสร็จแล้วมันง่ายนะ