อะไรที่เมื่อรู้แล้ว บรรลุแล้ว เห็นแล้ว เข้าใจแล้ว จะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แม้ในยามที่มีโรคภัยไข้เจ็บ

เราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในการดำเนินชีวิต ในขณะเดียวกันก็ไม่ตื่นตะหนกหรือวิตกกังวลเกินไปจนทำให้ฟุ้งซ่าน แต่ให้มีความร้อนใจ (ความรู้สึกที่ต้องตื่นตัว) ในการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องทำตอนนี้ เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจภายหลัง  

ถ้าสมมุติว่าเราติดโรคแล้ว ขอให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ (Super spreader) ที่แผ่ความเมตตา ให้กำลังใจ มีการต่อสู้ไม่ย่อท้อ ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ให้เป็นตัวอย่างไปเลย แทนที่จะแพร่กระจายเชื้อโรค แพร่กระจายไวรัส แต่ให้แผ่ความเมตตาออกไป แผ่ความดีออกไป เป็นตัวอย่างของคนที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

เมื่อถูกเอาเปรียบจากสังคมเพื่อนร่วมงาน ควรทำอย่างไร

หากต่อความชั่วด้วยความชั่วแล้ว มันมีแต่จะเละและเละมากยิ่งขึ้น ทำให้ความดีที่มีถูกหักล้าง เราก็จะกลายเป็นคนด้วน ความดีด้วนออกจากจิตใจ ถูกมารล้างผลาญความดีแล้ว ฉะนั้นเราต้องไม่หยุดการทำความดี คือ ให้มีความอดทน มีอุเบกขา สืบต่อความดีนั้น อย่าให้ความชั่วเขาคืบคลานมาสู่การกระทำของเรา ให้เรามีสติ มีความอดทน ไม่เบียดเบียน มีจิตเมตตารักใคร่เอ็นดู ตอบแทนให้เป็น 4 เท่า เหมือนบ่มเมล็ดพันธุ์ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้า แล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างผาสุก

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E22 , ใต้ร่มโพธิบท S07E02 

#2014-1u0225