จะรับมือกับไวรัสได้ ก็ต้องทำงานให้เหมือนไวรัส คือ มีความสามัคคีความร่วมมือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี้เป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัว ที่จะมาประสานสิ่งที่เห็นตัวให้เข้ากันได้ เช่น จำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเครื่องช่วยหายใจ หรือการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่าง ๆ  ที่ถ้าเมื่อเรามีความสามัคคีกันแล้ว จะชนะไวรัสนี้ได้ อย่างเช่นเหล่าเจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีที่มี อปริหานิยธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ

ไวรัสเวลามันทำลาย มันทำลายมาจากภายใน จะสู้กับมันได้ ก็ต้องทำจากภายในเช่นกัน โดยต้องมีพรหมวิหาร มีศีล ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ภายในใจของเรานั้น มีความสบายใจได้ อดทนได้ แม้เขาจะทำอย่างนั้น ว่าอย่างนี้ บางคนเกิดทำผิดพลาด จะด่าจะว่ากัน เราจะอารมณ์เสีย ๆ เอง จึงต้องอุเบกขา ให้ภายในมีศีล มีอุเบกขา ให้เหมือนกับเจ้าไวรัสที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันทำจากภายใน โดยไม่เห็นตัว

เมื่อเรารักษาความดีของเราไว้ด้วย 3 ข้อนี้; สามัคคี ศีล และพรหมวิหาร อย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายแล้ว เวลานั้นอยู่ข้างเรา เราจะชนะได้ สามารถมีชัยชนะไม่ใช่แค่กับไวรัสธรรมดา ๆ แต่ยังสามารถที่จะเอาชนะภัยอื่น ๆ ทั้งหลาย เราจะชนะได้หมด

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E25 , S02E22 , ใต้ร่มโพธิบท S08E25 , S07E47 , ตามใจท่าน S10E26    

#2015-1u0226