ตายแล้วร่างโดนเผาจะเอาร่างไหนไปเกิด?
กรรมไหนไปนรก กรรมไหนหนีนรก?
กรรมหนักให้เป็นเบาทำอย่างไร?