“สมการชีวิต” ในเอพิโสดนี้ เป็นไฟล์เสียง การออกอากาศ “ไลฟ์สด”  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการสอบถามปัญหาหรือทักทายกันเข้ามาทางโทรศัพท์ 

อะไรคือสัจจะ ในที่นี้ สัจจะ คือ ความจริงที่ว่าด้วย นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือทางดำเนินในถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ กล่าวคือ “อริยสัจ 4”

พาหุสัจจะ หมายถึง การฟังเรื่องอริยสัจ 4 ให้มาก ๆ นั่นจะเป็นปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์ของเรา ฟังเรื่องสัจจะให้มาก ๆ เพราะสมมติมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาก็ตาม ไปซื้อของตามร้านค้าต่าง ๆ ก็ตาม ที่เรียกอันนั้นอันนี้ ก็คือ สมมติหมด เป็นของหลอกของปลอมหมดเลย เพราะฉะนั้น จะไม่ให้ไปตามกระแสของปลอม ต้องฟังเรื่องความจริงให้มาก ๆ นี้จะเป็น “อริยทรัพย์ภายใน”

อริยทรัพย์นี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอก บางคนมุ่งแสวงหาทรัพย์ภายนอก ซึ่งโจรขโมยได้ ถูกเผาทำลายก็ได้ ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่น มันก็ฟังคนอื่น แต่อริยทรัพย์นี้เป็นของเราเท่านั้น คนอื่นขโมยไปไม่ได้ ใช้แล้วไม่หมดไป ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม อริยทรัพย์จึงดีกว่า ประเสริฐกว่า เพราะฉะนั้นให้แสวงหาอริยทรัพย์ การฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่ง

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณา S01E10 

#2005-1u0216