ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นสนทนาที่น่าสนใจในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการมีสมาธิในการทำงาน พฤติกรรมเสพติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเสริมดวงเมื่อดวงตก เมื่อเกิดความอิจฉาต่อผู้อื่น และการพูดตรงเกินไป โดยจะมีวิธีนำธรรมะเข้ามาปรับใช้สอดแทรกได้อย่างไร

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์เราถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยกามอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ 6) หรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธ์ 5) ไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งทำให้มีการกระทบกระทั่ง กระแทกกระทั้น ด่าว่ากัน กระแนะกระแหน ทิ่มแทงกันด้วยวาจาที่ไม่ถูกต้อง  นี้เป็นไปด้วยอำนาจของ “กาม” จึงทำให้เป็นแบบนี้ ซึ่งการที่จะกำจัดมันให้ออกไปได้ ก็ต้องด้วยกุศลธรรมเท่านั้น ต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียเท่านั้น 

เพราะฉะนั้น จึงต้องรักษาจิตของเราไว้อย่างดี ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยเริ่มจากการตั้งสติขึ้น  “สติ” จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถจดจ่อ (Focus) อยู่ตรงจุดที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ เหมือนกับการเอาแว่นขยายมารวมแสง ที่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงให้พอดีแล้ว พลังงานมันก็มาก

ซึ่งเมื่อมีความคิดที่เป็นเครื่องกวนเกิดขึ้น อย่าสนใจ อย่าตามมันไป แต่ให้ปล่อยความคิดนั้น แล้วเอาจิตใจของเราสลับกลับมาจดจ่ออยู่กับงานต่อ (Context Switching) ความคิดนั้นมันจะค่อยอ่อนกำลังลง ๆ  ทำแค่นี้ การระลึกขึ้นได้ นั่นคือ สติ เรามีมาทันที  แค่เรารู้แล้วว่าเราเริ่มเพลินไปแล้ว สตินั้นมีกำลังทันทีเลย  จึงต้องหมั่นฝึกตั้งสติขึ้นไว้ให้ดีมีกำลัง จะทำให้สามารถปกป้องความคิดหรือสิ่งที่จะมากวนออกไป ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำนั้นได้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:  สมการชีวิต S02E02 , ใต้ร่มโพธิบท S08E21 

#2026-1u0237