เมื่อมาปฏิธรรม แล้วมีคนมาจีบ จะปฏิเสธหรือคบเป็นเพื่อน ทำอย่างไรดี? ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตเรานั้นยังน้อมไปในทางกามหรือไม่ ความรักที่เป็นสิ่งสวยงาม แต่ถ้าเจือด้วยกาม มันจะไม่สวยแล้ว เพราะกามคือเครื่องเศร้าหมองของใจ

แต่ถ้าจะเสพกาม เงื่อนไขก็คืออย่าให้เกินกรอบของศีล อย่าผิดศีล หรือต่อให้เขาไม่ได้มาจีบ เป็นเพื่อนร่วมงานกัน เป็นคนที่ไปเจอในที่ใด ๆ ก็ตาม ถ้าเขาเป็นคนไม่มีศีล ไม่มีศรัทธา ไม่มีจาคะ ไม่มีปัญญา ก็ไม่ควรจะไปคบหาพูดคุยด้วย

รูปแบบการดำเนินชีวิต ไม่ได้จะต้องขึ้นกับการแต่งงานเพียงอย่างเดียว คุณจะอยู่คนเดียวก็ได้ แต่ให้มีกัลยาณมิตร มีเพื่อนดีคอยรักษาเมื่อเวลาเห็นเพื่อนประมาทพลาดพลั้ง คอยดูแลกัน หรือแม้บางทีอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอ้างว้างไม่มีใคร ก็อย่าเหงา แต่ให้รู้จักหาความสงบความสุขในภายใน ต้องรู้จักที่จะหาที่จะเห็นความสุขจากการอยู่สงบ จากการที่อยู่สงัดในที่ ๆ ไม่ต้องวุ่นวาย ซึ่งจะถึงจุดนั้นได้ คุณต้องมีสติ อาศัยการฝึกฝน เมื่อได้แล้ว มันคุ้มค่ากว่ากันมาก

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นน่าสนใจที่ได้มาพูดคุยกันในเอพิโสดนี้อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงคนไม่ดี การดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และการนำของที่ไหว้เจ้าแล้วไปตักบาตรถวายพระ

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S01E11  

#2028-1u0239