โจทย์ชีวิต: คนที่มีเวทนาทจากการที่เคยเสพยา มันยิ่งใหญ่มาก ทำให้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล็ก ความชั่ว ตกนรก ติดคุกติดตารางเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อความอยากมันใหญ่กว่า สำคัญกว่า เพราะเวทนามันมาก ตัณหามันจึงมหาศาลท่วมทับถาถม

แก้สมการ: ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะเลิกได้ อันดับแรกคือ ต้องมีความคิดที่ว่าจะเลิก จะไม่ทำ นิดเดียวมีไหม อยู่ตรงไหนหาให้เจอ เพ่งจิตจ่อลงไป นั่นคือกำลังใจของเรา  ถ้าไม่มีไม่คิด ใคร ๆ ก็เปลี่ยนตัวเราไม่ได้ ถ้าไม่ได้เสพไม่ได้ขาย แต่มีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เสพที่ขาย เราต้องช่วย เมื่อรู้ว่าเขาประมาท หน้าที่ของเราคือต้องรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ต้องชี้โทษให้เห็น อย่าด่าอย่าว่า บางทีมันจะเป็นการผลักดันให้เสพมากค้ามากขึ้น “คนที่รักษากันจริง” พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนคนปั้นหม้อ มือหนึ่งต้องกดลงไป มือหนึ่งต้องพยุงไว้ ชี้โทษให้เห็น จึงเรียกว่ารักกันจริง

สรุปใน 4 ประเด็น คือ ตัวยาที่ทำให้เกิดเวทนาเกิดตัณหามาก ผู้ขาย ถ้ายังไม่ขายอย่าริทำ ปัญหาเรื่องการเงินให้หาทางแก้ทางอื่น ถ้าเป็นคนเสพต้องมีกำลังใจต้องสู้ และถ้ามีเพื่อนญาติมิตรเสพ ต้องช่วยกันให้กำลังใจ เราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ ให้เป็นที่พึ่งกันให้ได้

#1u0115-1-190708