“อย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาว” คือ อย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนัก อย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อ เวรทั้งหลายนั้นไม่พึงระงับเพราะเวร เวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวร…ทีฆาวุกุมาร

โจทย์ชีวิต: ในหมู่เพื่อนที่คบมาหลายสิบปี บางทีมันก็มีเรื่องราวกระทบกระทั่งจนทำให้มิตรภาพแตกร้าว จะมีการนำธรรมะเข้ามาปรับใช้ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างไร?

แก้สมการ: เราจะต้องรู้จักแยกแยะมิตรที่ดีกับมิตรที่ไม่ดีออกจากกันเสียก่อน ถ้าเรามีเพื่อน แต่เพื่อนคนนี้ไม่ดี เอาแต่พูดหัวประจบ พูดชักชวนไปในทางที่ไม่ดีให้แยกออกไป เราจะไม่เรียกเขาว่าเป็นเพื่อนหรือมิตร แต่เป็นแค่ “คนเทียมมิตร” เป็นคนพาลที่เข้ามาในรูปแบบของเพื่อน เราต้องระวัง

ส่วนเพื่อนที่แนะประโยชน์ ร่วมทุกข์ร่วมสุข มีความรักใคร่อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้เราควรคบหาให้ดี ต้องรักษาเอาไว้ เราเรียกเขาว่า “เพื่อนแท้ มิตรแท้”

“อย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนัก…กระแสของโลกในปัจจุบัน เราอยู่ในกามภพซึ่งมันมีเรื่องราวผ่านมาทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นอย่างมาก ทำให้บางทีเพื่อนที่คบกันมานานเกิดตั้งอยู่ในความประมาท เกิดความผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงกันไปในบางครั้งบางคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินการงาน เกี่ยวกับสังคมการบ้านการเมือง ประเด็นสำคัญคือ ถ้าว่าเป็นเพื่อนกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน อย่าเห็นแก่ความไม่ดีชั่วครูชั่วยาม แล้วจะมาตัดสินทำลายมิตรภาพให้แตกร้าวด้วยความโกรธ แต่ให้เรามีความเมตตา ความไม่เบียดเบียน ความรักใคร่เอ็นดู รู้จักอดทน รู้จักให้อภัย อย่าจองเวรให้ยืดเยื้อ ให้รักษาจิตของเราให้ดี”

“อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา”  คำว่า “เพื่อนดี” จึงต้อง ความสามัคคี เข้ามาประกอบอยู่ด้วย และเป็นที่พึ่งได้เมื่อยามมีภัย เป็นผู้ที่อุปการะสงเคราะห์ผู้อื่น ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ป้องกันการถูกปอกลอกโดยให้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้อง  นี้เป็นลักษณะของคนที่มีธรรมะ เป็นคนที่พึ่งได้

รักษาตนรักษาผู้อื่น เปรียบไว้กับ นักแสดงกายกรรม…ในสังคมโลก จะขึ้นชื่อว่า เราไม่ประมาทด้วยตัวของเราเองและยังสามารถรักษาคนอื่นได้ด้วย จะต้องเจริญสติปัฏฐาน 4 เพราะถ้าเรามีสติปัฏฐาน 4 ตัวเราเองจะมีการปฏิบัติธรรม มีการสร้างกุศล มีการบำเพ็ญบุญแน่นอน

มี 2 ข้อที่ต้องพึงระวัง คือ 1) การคลุกคลีมากเกินไป อาจมีการกระทบกระทั่งกัน ทำให้สำรวมจิตไม่ได้,  และ 2)  ตามกระแสของโลก คล้อยตามเพื่อนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเอง

แนะนำรับฟังเพิ่มเติม นิทานธรรมบทเรื่อง ครหทินน์, นางกาลียักษิณี, เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ ที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบ ได้ที่ Playlists: นิทานพรรณา  Ep.17 , Ep.32 

#1u0116-1-190715