จุดที่จะเป็นตัวป้องกันเราจากความเครียดและความกลัว คือ ต้องรู้จักปรับจิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันสบายคือสติ สตินี้เป็นตัวที่จับจิตของเราไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะมีความสบายใจได้ นั่นคือสมาธิ ถ้ามีสติแล้ว สมาธิจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น สติต้องตั้งไว้ให้ดีเลย ต้องมีกำลัง ยิ่งถ้าผัสสะแรงเท่าไร เสายิ่งก็ต้องยิ่งมั่นคง

หลักการทำงานนั้น เหมือนกันในเรื่องของไวรัสกับกิเลส หรือ ยากับมรรค ซึ่งมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กัน มรรค 8 เป็นทั้งยาป้องกัน เป็นวัคซีน เป็นยารักษา เป็นสูตรยาที่พระพุทธเจ้าได้คิดไว้ดีแล้ว

แต่มรรค 8 ทั้งที่อยู่ในตำราคัมภีร์ ทั้งที่อยู่ในความจำในสมอง หรือ มรรค 8 ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญทำได้อย่างดีแล้ว หรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้า ก็ตาม ก็เป็นของท่าน ยังไม่มาเป็นของเรา มันยังไม่เข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune systems) ของร่างกาย ยังไม่เข้าไปสู่จิตใจของเรา

ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกทำบ่อย ๆ ฝึกทำให้มาก ๆ เป็นการเจริญ เป็นการพัฒนา เป็นการภาวนาคือภาวิตา ที่เมื่อเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้ว มรรค 8 นั้น จะเข้าไปในจิตใจของเราได้ ไปเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน เป็นทั้งยาแก้ เป็นยาสำรอก ยาถ่าย ยารักษา ที่ทำให้จิตใจของเราสบายได้แน่นอน  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E22 , เข้าจทำ (ธรรม) S08E26 , S08E25,ใต้ร่มโพธิบท S08E26 , S08E25 

#2016-1u0227