ธรรมะสำหรับปีใหม่ ไม่เอามาก เอาข้อเดียว คือ “เราต้องพัฒนาตัวเอง” ต้องพัฒนาจิตใจ คิดพิจารณาว่า อะไรที่จะพัฒนาได้ในปี 2565 ที่จะมาถึง อะไรที่ได้พัฒนาจากปี 2563 มาแล้ว หรืออะไรที่ไม่ดี ๆ แล้วได้กำจัดออกไปในปี 2564 นี้บ้าง ใคร่ครวญแยกแยะ หลักการ คือ ดูที่ 4 ส่วน โดยแบ่งเป็นคู่ของกุศลกับอกุศล

ถัดไปอีก ต้องวางแผนต่อไปในปีหน้าว่าจะพัฒนาข้อไหนทั้ง 2 คู่นี้ “กุศลอกุศลอย่างไรที่เราจะสร้างสรรค์ให้มี อันไหนที่เราจะกำจัดออกไป” เพราะตราบใดที่ยังต้องอยู่ในโลก ตราบนั้น กิเลสมันจ้องที่จะเล่นงานอยู่ตลอด ตราบใดที่เรายังมีผัสสะ ยังไงต้องมีปัญหาให้แก้ เราจึงต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอด เพราะปีไม่มีหมด หมายถึง โลกมันวนรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อย ๆ ปีนี้จบปีหน้าต่อไปก็มา จนกว่าชีวิตเราจะจบ เราก็ต้องระวังอยู่ตลอด มีสติอยู่ตลอด ต้องคอยพัฒนาตน อยู่ตลอด