ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับทางตาทางหู บางทีมันก็ยุ่ง บางทีก็มีปัญหา บางทีก็ผูกเป็นเงื่อนเป็นปม ที่ถ้าเป็นปมเป็นเงื่อนแล้ว มันไม่สมดุล ชีวิตเราก็จะเริ่มงง ๆ มึน ๆ มีความทุกข์มีปัญหา

จึงมาให้ข้อมูลที่เป็นธรรมะเพื่อนำมาสอดแทรกลงไป ปรับสมดุลปรับสมการในชีวิต คลายเงื่อนปมต่าง ๆ อย่างน้อยยังเป็นความเข้าใจ อย่างน้อยยังเป็นความรู้แจ้ง ซึ่งก็จะทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความรู้ดี รู้ชัด รู้ยิ่งขึ้นมา ชีวิตเรามันก็ค่อยดีขึ้นได้

ดังนั้นในรอบปีที่ผ่านมา ช่วงสมการชีวิต จึงได้มาสรุปทบทวนเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่จากทั้งหมด 39 เอพิโสดที่ได้นำเสนอไปแล้ว พร้อมด้วยคำอวยพรปีใหม่จากพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ

#2001-1u0212